Vítejte v Olomouci!
Přehlídka
OlomoucZpívá
Sborová přehlídka k 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci
Historie dětského sborového zpěvu v Olomouci

Zásluhou sbormistrů Karla Klimeše a jeho syna Jiřího Klimeše a desítek dalších ochotných spolupracovníků, soustředěných kolem Olomouckého dětského sboru, Okresního domu pionýrů a mládeže a Parku kultury a oddechu v Olomouci, se do Olomouce sjely v říjnu 1972 stovky dětí, členů dětských pěveckých sborů, a daly tak základ Olomouckému festivalu dětských pěveckých sborů. Na festivalu nezpívaly jen české a slovenské děti. Již druhého ročníku v roce 1973 se zúčastnily sbory z německého Halle, maďarského Komló a jugoslávské Celje. Do roku 1990 zavítalo do Olomouce na pět desítek zahraničních sborů a festival byl pořádán jako nesoutěžní přehlídka špičkových dětských sborových těles. V roce 1987 vzrostl mezinárodní věhlas festivalu uspřádáním dvou soutěží Iuventus mundi cantat. Mimořádné zážitky z vystoupení lze připsat na vrub brněnské Kantiléně řízené Ivanem Sedláčkem, sboru Bambini di Praga s Bohumilem Kulínským, Kühnovu dětskému sboru v čele s Jiřím Chválou a libereckému Severáčku pod vedením manželů Uherkových. Festivalové publikum bylo rovněž svědkem nástupu mladších sbormistrů a jejich pěveckých sborů – Jiřího Skopala, Tomáše Motýla, Vladimíra Petržilky, Jiřího Klimeše, pražské Radosti vedené manžely Součkovými, Permoníku z Karviné s Evou Šeinerovou.

Olomoucké festivaly netvořily jen koncerty v hlavním koncertním sále a jejich rozhlasové či televizní přenosy, ale také stylově vyhraněné pořady renesanční a barokní vokální hudby v akusticky působivém a výtvarně atraktivním prostředí olomouckých chrámů, koncerty na školách olomouckého okresu, koncerty sborů sobě navzájem, besedy, autogramiády, průvody městem, improvizovaná spontánní vystoupení u olomouckých kašen a sloupu Sv. Trojice, zábavné pořady pro děti v místě jejich ubytování na vysokoškolských kolejích a mnohé jiné akce. V rámci festivalu se každoročně konaly odborné semináře pro sbormistry, byly vydávány edice notových sborníků s vítěznými skladbami ze soutěží, úpravami lidových písní i díly zahraničních skladatelů. Oblíbenou tiskovinou byl novinový zpravodaj Štafeta, který každý den festivalového dění poskytoval aktuální informace. Politické, ekonomické a společenské změny po „sametové“ revoluci se promítly i do podoby a dalšího vývoje. Po roce 1990 došlo ke změnám nejen v politické, ale i kulturní sféře a o existenci a kontinuitu festivalu se zasloužil jeden ze zakladatelů, sbormistr olomoucké Campanelly, pan Jiří Klimeš.

První dvě dekády byl festival zaměřen pouze na dětské sbory, později se rozšířil o účast mládežnických sborů a sborů dospělých. Velkou skupinou pravidelných účastníků se staly zahraniční pěvecké sbory. Od roku 1997 festival postupně nabíral „druhý dech“. Podle festivalové statistiky se jubilejního 30. ročníku v roce 2002 zúčastnilo 196 pěveckých těles čítajících 6835 účastníků, mezi nimiž bylo i 40 porotců posuzujících soutěž probíhající ve 22 různých kategoriích. Soutěžní i koncertní a seminární akce se uskutečnily ve 13 koncertních a chrámových prostorách olomouckého regionu. Zatímco počet účastníků v letech 2002–2007 dosahoval každoročně kolem 7000 osob a ve světě se tak zapsal k oblíbeným festivalům svého druhu, nastupující světová ekonomická krize roku 2008 přispěla k nižší účasti pěveckých sborů v následujících ročnících pěveckého festivalu. V letech 1992–2013 soutěžilo v rámci Iuventus Mundi Cantant, později v soutěžích Mundi Cantant a Mundi Cantant Superior celkem 2108 sborových těles z celé Evropy, Asie, Jižní a Střední Ameriky včetně špičkových sborů z České republiky.

Festival měl hudební význam pro samotné účastníky – sbormistry, sboristy, porotce a hosty, v dlouhodobém ekonomickém a kulturním smyslu však velmi pozitivně ovlivnil na mnoho let i olomoucký region a jeho turismus. Město poskytovalo festivalu organizační zázemí a vhodné koncertní prostory a jeho celostátní i mezinárodní přínos byl mimořádný. Je nám ctí na tuto tradici navázat a uspořádat přehlídku dětských a mládežnických pěveckých sborů. Vítejte v Olomouci!

4
Dny
19
Sborů
1080
Zpěváků
17
Akcí
8
Míst
Olomouc zpívá Program

© Statutární město Olomouc, foto: Jan Andreáš

Čtvrtek 19. 5. 2022

18,00 – 19,15 Reduta | slavnostní zahajovací koncert | Campanella Olomouc
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Bel Canto Olomouc, Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Pátek 20. 5. 2022

10,00 – 10,45 Centrum pohybu | koncert sborů pro školy | Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
10,45 – 11,30 Centrum pohybu | „Zpívat nejlépe na světě může každý“ – seminář Honzy Míška
13,30 – 14,00 průvod sborů centrem města
14,00 – 16,00 Horní náměstí | sborový maraton
18,00 – 19,15 Reduta | sborový koncert | Dětský pěvecký sbor Základní školy Stupkovy Olomouc, Vocantes Přerov, Music BoDo Olomouc, Permoník Karviná
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Jitro Hradec Králové, Ondrášek Nový Jičín
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Sobota 21. 5. 2022

10,00 – 12,00 Centrum pohybu | koncert Sbory sborům
14,00 – 17,00 Kino Metropol | křest CD J. Vičara „Vysoko hvězda“, promítání filmu o festivalu, krátké vstupy všech sborů, předání pamětních listů sborům
18,00 – 19,30 Reduta | závěrečný koncert | Motýli Šumperk, Jitřenka České Budějovice, Bonifantes Pardubice, Cantabile Hranice, Radost Praha, Puellae Cantantes Litoměřice, Pueri Gaudentes Praha, Jitro Hradec Králové
20,00 – 20,30 Zpívající kašny
20,00 Centrum pohybu | společenský večer

Neděle 22. 5. 2022

Program dle přání sborů

Programový plakát Olomouc zpívá ke stažení zde: Plakát Olomouc zpívá

Po celou dobu konání přehlídky je možné navštívit výstavu „50 let dětského sborového zpěvu v Olomouci“ v Moravském divadle Olomouc.

Sbory, které uslyšíte

Přehlídky se zúčastní 18 sborů z České Republiky.

BERUNKY Olomouc
V pěveckém sboru Berunky zpívají žáci prvních a druhých tříd. Jsou to pokročilejší zpěváci, kteří se na práci dokáží již dobře soustředit. Velká část dětí přichází z oddělení Broučků předškoláků, odkud mají vštípeny základní pěvecké dovednosti. Vítáme však také nové zpěváky, kteří přinášejí do sboru nové nadšení. U Berunek jsou rozvíjeny také rytmické, intonační a pohybové dovednosti. Začínající školáci zpívají veselé a zábavné písničky, které dokáží vždy navodit příjemnou náladu. Berunky také získávají první znalosti z hudební teorie a seznamují se se základy intonace.
JITRO Hradec Králové
Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil  na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v  Xiamen (Čína, 2006, tři zlaté medaile), v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010), v Pardubicích (2015), v Žilině (2017), v Sydney (2018).
Music BoDo Olomouc
Dětský pěvecký sbor Music BoDo - starší a mladší oddělení patří pod pěvecké sbory BoDo centra Olomouc. Děti zpívají písně lidové, úpravy populárních skladeb i staré muziky. Pravidelně vystupují na letním a zimním koncertě v olomoucké Redutě, na tradiční akci Česko zpívá koledy na Horním náměstí, účastní se soutěží ve Vsetíně, v Uničově, v Novém Jičíně. V současné době hostují někteří členové sboru v Moravském divadle Olomouc v představení Nabucco.
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.
Dětský pěvecký sbor žáků 6. – 9. tříd Základní školy Stupkovy Olomouc
Historie pěveckého sdružení sahá až k 60. letům minulého století. Zásluhou olomouckého rodáka, prof. Ladislava Daniela, vzniká na tř. Svornosti Základní škola s rozšířenu výukou hudební výchovy. Kromě úzké spolupráce se ZUŠ Iši Krejčího nabízí všestranný rozvoj hudebních schopností v rámci práce v pěveckém sboru Concordia, který dlouhá léta vede Věra Číhalová. V roce 2005 byla škola rozhodnutím města zrušena a část tříd přemístěna do ZŠ Stupkovy. I v nových podmínkách se podařilo učitelům hudební výchovy vytvořit pěvecké sbory dětí od nejmenších po deváťáky.
ARIETTA Mohelnice
Dětský pěvecký sbor Arietta vznikl v roce 1990 na Základní umělecké škole v Mohelnici, kde působil více než 30 let. Od září 2021 začal pracovat na Základní škole Mlýnská 1 v Mohelnici. V současné době sbor navštěvuje 35 dětí z Mohelnice a okolí ve věku 8 – 15 let. Repertoár sboru je velmi pestrý, tvoří ho skladby sborových klasiků, písně lidové, ale také písně populárního a muzikálového charakteru.
Kde se bude zpívat
Olomouc zpívá se uskuteční jako přehlídka vybraných pěveckých sborů, které se představí na tradičních koncertech v koncertních sálech, chrámech, u olomouckých kašen a jejich zpěv oživí historické centrum města.