Vítejte v Olomouci!
Přehlídka
OlomoucZpívá
Sborová přehlídka k 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci
Historie dětského sborového zpěvu v Olomouci

Zásluhou sbormistrů Karla Klimeše a jeho syna Jiřího Klimeše a desítek dalších ochotných spolupracovníků, soustředěných kolem Olomouckého dětského sboru, Okresního domu pionýrů a mládeže a Parku kultury a oddechu v Olomouci, se do Olomouce sjely v říjnu 1972 stovky dětí, členů dětských pěveckých sborů, a daly tak základ Olomouckému festivalu dětských pěveckých sborů. Na festivalu nezpívaly jen české a slovenské děti. Již druhého ročníku v roce 1973 se zúčastnily sbory z německého Halle, maďarského Komló a jugoslávské Celje. Do roku 1990 zavítalo do Olomouce na pět desítek zahraničních sborů a festival byl pořádán jako nesoutěžní přehlídka špičkových dětských sborových těles. V roce 1987 vzrostl mezinárodní věhlas festivalu uspřádáním dvou soutěží Iuventus mundi cantat. Mimořádné zážitky z vystoupení lze připsat na vrub brněnské Kantiléně řízené Ivanem Sedláčkem, sboru Bambini di Praga s Bohumilem Kulínským, Kühnovu dětskému sboru v čele s Jiřím Chválou a libereckému Severáčku pod vedením manželů Uherkových. Festivalové publikum bylo rovněž svědkem nástupu mladších sbormistrů a jejich pěveckých sborů – Jiřího Skopala, Tomáše Motýla, Vladimíra Petržilky, Jiřího Klimeše, pražské Radosti vedené manžely Součkovými, Permoníku z Karviné s Evou Šeinerovou.

Olomoucké festivaly netvořily jen koncerty v hlavním koncertním sále a jejich rozhlasové či televizní přenosy, ale také stylově vyhraněné pořady renesanční a barokní vokální hudby v akusticky působivém a výtvarně atraktivním prostředí olomouckých chrámů, koncerty na školách olomouckého okresu, koncerty sborů sobě navzájem, besedy, autogramiády, průvody městem, improvizovaná spontánní vystoupení u olomouckých kašen a sloupu Sv. Trojice, zábavné pořady pro děti v místě jejich ubytování na vysokoškolských kolejích a mnohé jiné akce. V rámci festivalu se každoročně konaly odborné semináře pro sbormistry, byly vydávány edice notových sborníků s vítěznými skladbami ze soutěží, úpravami lidových písní i díly zahraničních skladatelů. Oblíbenou tiskovinou byl novinový zpravodaj Štafeta, který každý den festivalového dění poskytoval aktuální informace. Politické, ekonomické a společenské změny po „sametové“ revoluci se promítly i do podoby a dalšího vývoje. Po roce 1990 došlo ke změnám nejen v politické, ale i kulturní sféře a o existenci a kontinuitu festivalu se zasloužil jeden ze zakladatelů, sbormistr olomoucké Campanelly, pan Jiří Klimeš.

První dvě dekády byl festival zaměřen pouze na dětské sbory, později se rozšířil o účast mládežnických sborů a sborů dospělých. Velkou skupinou pravidelných účastníků se staly zahraniční pěvecké sbory. Od roku 1997 festival postupně nabíral „druhý dech“. Podle festivalové statistiky se jubilejního 30. ročníku v roce 2002 zúčastnilo 196 pěveckých těles čítajících 6835 účastníků, mezi nimiž bylo i 40 porotců posuzujících soutěž probíhající ve 22 různých kategoriích. Soutěžní i koncertní a seminární akce se uskutečnily ve 13 koncertních a chrámových prostorách olomouckého regionu. Zatímco počet účastníků v letech 2002–2007 dosahoval každoročně kolem 7000 osob a ve světě se tak zapsal k oblíbeným festivalům svého druhu, nastupující světová ekonomická krize roku 2008 přispěla k nižší účasti pěveckých sborů v následujících ročnících pěveckého festivalu. V letech 1992–2013 soutěžilo v rámci Iuventus Mundi Cantant, později v soutěžích Mundi Cantant a Mundi Cantant Superior celkem 2108 sborových těles z celé Evropy, Asie, Jižní a Střední Ameriky včetně špičkových sborů z České republiky.

Festival měl hudební význam pro samotné účastníky – sbormistry, sboristy, porotce a hosty, v dlouhodobém ekonomickém a kulturním smyslu však velmi pozitivně ovlivnil na mnoho let i olomoucký region a jeho turismus. Město poskytovalo festivalu organizační zázemí a vhodné koncertní prostory a jeho celostátní i mezinárodní přínos byl mimořádný. Je nám ctí na tuto tradici navázat a uspořádat přehlídku dětských a mládežnických pěveckých sborů. Vítejte v Olomouci!

4
Dny
19
Sborů
1080
Zpěváků
17
Akcí
8
Míst
Olomouc zpívá Program

© Statutární město Olomouc, foto: Jan Andreáš

Čtvrtek 19. 5. 2022

18,00 – 19,15 Reduta | slavnostní zahajovací koncert | Campanella Olomouc
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Bel Canto Olomouc, Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Pátek 20. 5. 2022

10,00 – 10,45 Centrum pohybu | koncert sborů pro školy | Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
10,45 – 11,30 Centrum pohybu | „Zpívat nejlépe na světě může každý“ – seminář Honzy Míška
13,30 – 14,00 průvod sborů centrem města
14,00 – 16,00 Horní náměstí | sborový maraton
18,00 – 19,15 Reduta | sborový koncert | Dětský pěvecký sbor Základní školy Stupkovy Olomouc, Vocantes Přerov, Music BoDo Olomouc, Permoník Karviná
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Jitro Hradec Králové, Ondrášek Nový Jičín
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Sobota 21. 5. 2022

10,00 – 12,00 Centrum pohybu | koncert Sbory sborům
14,00 – 17,00 Kino Metropol | křest CD J. Vičara „Vysoko hvězda“, promítání filmu o festivalu, krátké vstupy všech sborů, předání pamětních listů sborům
18,00 – 19,30 Reduta | závěrečný koncert | Motýli Šumperk, Jitřenka České Budějovice, Bonifantes Pardubice, Cantabile Hranice, Radost Praha, Puellae Cantantes Litoměřice, Pueri Gaudentes Praha, Jitro Hradec Králové
20,00 – 20,30 Zpívající kašny
20,00 Centrum pohybu | společenský večer

Neděle 22. 5. 2022

Program dle přání sborů

Programový plakát Olomouc zpívá ke stažení zde: Plakát Olomouc zpívá

Po celou dobu konání přehlídky je možné navštívit výstavu „50 let dětského sborového zpěvu v Olomouci“ v Moravském divadle Olomouc.

Sbory, které uslyšíte

Přehlídky se zúčastní 18 sborů z České Republiky.

Pueri gaudentes Praha
Pueri gaudentes (Radostní chlapci) jsou jedním z mála českých chlapeckých sborů. Za svou třicetiletou historii Pueri gaudentes navštívili celou řadu měst v Česku, Itálii, Rakousku, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Řecku, Španělsku, Polsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku, třikrát podnikli turné po Japonsku a získali vysoká ocenění na prestižních festivalech v belgickém Neerpeltu, německém Lindenholzhausenu, italské Gorizii ad. Se sborem pracuje sbormistrovský tandem Libor Sládek a Jan Kyjovský. Uměleckou ředitelkou sboru je jeho zakladatelka Zdena Součková.
JITŘENKA České Budějovice
Dětský pěvecký sbor Jitřenka tak, jak ho známe v dnešní podobě, se utvořil z původně folklorního souboru v roce 1966. Zpívá v něm cca 170 dětí v čtyřech odděleních. Dva soubory jsou přípravné: Modřinky (5-8 let), Hvězdičky (8-10 let), dále mládežnický sbor Puallae Budviciense, v němž účinkují dívky od 15 do 19ti let. Repertoár sboru sahá od skladeb renesance a baroka až po skladby současných autorů.
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.
ARIETTA Mohelnice
Dětský pěvecký sbor Arietta vznikl v roce 1990 na Základní umělecké škole v Mohelnici, kde působil více než 30 let. Od září 2021 začal pracovat na Základní škole Mlýnská 1 v Mohelnici. V současné době sbor navštěvuje 35 dětí z Mohelnice a okolí ve věku 8 – 15 let. Repertoár sboru je velmi pestrý, tvoří ho skladby sborových klasiků, písně lidové, ale také písně populárního a muzikálového charakteru.
CAMPANELLA Olomouc
Pěvecký sbor CAMPANELLA vznikl v roce 1967. Za dobu své existence sbor provedl více než dva tisíce koncertních vystoupení na bezmála 200 koncertních zájezdech do 41 zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Sbor je posledních deset let součástí Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc.
Komorní sbor Cantabile Hranice
Komorní sbor Cantabile vznikl v září 2015. Tvoří jej bývalí členové Dětského pěveckého sboru Cantabile, dnes již studenti středních a vysokých škol, kterým hudba přirostla k srdci. Během své krátké existence se zúčastnil soutěží v Česku i v zahraničí, odkud si mimo jiné přivezl ocenění za nejradostnější vystoupení.
Aktuální informace
Kde se bude zpívat
Olomouc zpívá se uskuteční jako přehlídka vybraných pěveckých sborů, které se představí na tradičních koncertech v koncertních sálech, chrámech, u olomouckých kašen a jejich zpěv oživí historické centrum města.