Vítejte v Olomouci!
Přehlídka
OlomoucZpívá
Sborová přehlídka k 50. výročí festivalu dětských pěveckých sborů v Olomouci
Historie dětského sborového zpěvu v Olomouci

Zásluhou sbormistrů Karla Klimeše a jeho syna Jiřího Klimeše a desítek dalších ochotných spolupracovníků, soustředěných kolem Olomouckého dětského sboru, Okresního domu pionýrů a mládeže a Parku kultury a oddechu v Olomouci, se do Olomouce sjely v říjnu 1972 stovky dětí, členů dětských pěveckých sborů, a daly tak základ Olomouckému festivalu dětských pěveckých sborů. Na festivalu nezpívaly jen české a slovenské děti. Již druhého ročníku v roce 1973 se zúčastnily sbory z německého Halle, maďarského Komló a jugoslávské Celje. Do roku 1990 zavítalo do Olomouce na pět desítek zahraničních sborů a festival byl pořádán jako nesoutěžní přehlídka špičkových dětských sborových těles. V roce 1987 vzrostl mezinárodní věhlas festivalu uspřádáním dvou soutěží Iuventus mundi cantat. Mimořádné zážitky z vystoupení lze připsat na vrub brněnské Kantiléně řízené Ivanem Sedláčkem, sboru Bambini di Praga s Bohumilem Kulínským, Kühnovu dětskému sboru v čele s Jiřím Chválou a libereckému Severáčku pod vedením manželů Uherkových. Festivalové publikum bylo rovněž svědkem nástupu mladších sbormistrů a jejich pěveckých sborů – Jiřího Skopala, Tomáše Motýla, Vladimíra Petržilky, Jiřího Klimeše, pražské Radosti vedené manžely Součkovými, Permoníku z Karviné s Evou Šeinerovou.

Olomoucké festivaly netvořily jen koncerty v hlavním koncertním sále a jejich rozhlasové či televizní přenosy, ale také stylově vyhraněné pořady renesanční a barokní vokální hudby v akusticky působivém a výtvarně atraktivním prostředí olomouckých chrámů, koncerty na školách olomouckého okresu, koncerty sborů sobě navzájem, besedy, autogramiády, průvody městem, improvizovaná spontánní vystoupení u olomouckých kašen a sloupu Sv. Trojice, zábavné pořady pro děti v místě jejich ubytování na vysokoškolských kolejích a mnohé jiné akce. V rámci festivalu se každoročně konaly odborné semináře pro sbormistry, byly vydávány edice notových sborníků s vítěznými skladbami ze soutěží, úpravami lidových písní i díly zahraničních skladatelů. Oblíbenou tiskovinou byl novinový zpravodaj Štafeta, který každý den festivalového dění poskytoval aktuální informace. Politické, ekonomické a společenské změny po „sametové“ revoluci se promítly i do podoby a dalšího vývoje. Po roce 1990 došlo ke změnám nejen v politické, ale i kulturní sféře a o existenci a kontinuitu festivalu se zasloužil jeden ze zakladatelů, sbormistr olomoucké Campanelly, pan Jiří Klimeš.

První dvě dekády byl festival zaměřen pouze na dětské sbory, později se rozšířil o účast mládežnických sborů a sborů dospělých. Velkou skupinou pravidelných účastníků se staly zahraniční pěvecké sbory. Od roku 1997 festival postupně nabíral „druhý dech“. Podle festivalové statistiky se jubilejního 30. ročníku v roce 2002 zúčastnilo 196 pěveckých těles čítajících 6835 účastníků, mezi nimiž bylo i 40 porotců posuzujících soutěž probíhající ve 22 různých kategoriích. Soutěžní i koncertní a seminární akce se uskutečnily ve 13 koncertních a chrámových prostorách olomouckého regionu. Zatímco počet účastníků v letech 2002–2007 dosahoval každoročně kolem 7000 osob a ve světě se tak zapsal k oblíbeným festivalům svého druhu, nastupující světová ekonomická krize roku 2008 přispěla k nižší účasti pěveckých sborů v následujících ročnících pěveckého festivalu. V letech 1992–2013 soutěžilo v rámci Iuventus Mundi Cantant, později v soutěžích Mundi Cantant a Mundi Cantant Superior celkem 2108 sborových těles z celé Evropy, Asie, Jižní a Střední Ameriky včetně špičkových sborů z České republiky.

Festival měl hudební význam pro samotné účastníky – sbormistry, sboristy, porotce a hosty, v dlouhodobém ekonomickém a kulturním smyslu však velmi pozitivně ovlivnil na mnoho let i olomoucký region a jeho turismus. Město poskytovalo festivalu organizační zázemí a vhodné koncertní prostory a jeho celostátní i mezinárodní přínos byl mimořádný. Je nám ctí na tuto tradici navázat a uspořádat přehlídku dětských a mládežnických pěveckých sborů. Vítejte v Olomouci!

4
Dny
19
Sborů
1080
Zpěváků
17
Akcí
8
Míst
Olomouc zpívá Program

© Statutární město Olomouc, foto: Jan Andreáš

Čtvrtek 19. 5. 2022

18,00 – 19,15 Reduta | slavnostní zahajovací koncert | Campanella Olomouc
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Bel Canto Olomouc, Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Pátek 20. 5. 2022

10,00 – 10,45 Centrum pohybu | koncert sborů pro školy | Chlapecký sbor Bonifantes Pardubice
10,45 – 11,30 Centrum pohybu | „Zpívat nejlépe na světě může každý“ – seminář Honzy Míška
13,30 – 14,00 průvod sborů centrem města
14,00 – 16,00 Horní náměstí | sborový maraton
18,00 – 19,15 Reduta | sborový koncert | Dětský pěvecký sbor Základní školy Stupkovy Olomouc, Vocantes Přerov, Music BoDo Olomouc, Permoník Karviná
19,45 – 20,45 Chrám sv. Mořice | chrámový koncert | Jitro Hradec Králové, Ondrášek Nový Jičín
21,00 – 22,00 Zpívající kašny

Sobota 21. 5. 2022

10,00 – 12,00 Centrum pohybu | koncert Sbory sborům
14,00 – 17,00 Kino Metropol | křest CD J. Vičara „Vysoko hvězda“, promítání filmu o festivalu, krátké vstupy všech sborů, předání pamětních listů sborům
18,00 – 19,30 Reduta | závěrečný koncert | Motýli Šumperk, Jitřenka České Budějovice, Bonifantes Pardubice, Cantabile Hranice, Radost Praha, Puellae Cantantes Litoměřice, Pueri Gaudentes Praha, Jitro Hradec Králové
20,00 – 20,30 Zpívající kašny
20,00 Centrum pohybu | společenský večer

Neděle 22. 5. 2022

Program dle přání sborů

Programový plakát Olomouc zpívá ke stažení zde: Plakát Olomouc zpívá

Po celou dobu konání přehlídky je možné navštívit výstavu „50 let dětského sborového zpěvu v Olomouci“ v Moravském divadle Olomouc.

Sbory, které uslyšíte

Přehlídky se zúčastní 18 sborů z České Republiky.

PERMONÍK Karviná
Permoník Choir Karviná působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus. Tvoří jej 7 sborů – 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan Šeinerovi.  Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse (USA), Dr. Alec Schumacker z Hawai Pacific University a japonského skladatele Naoto Aizawu (Japonsko).
Pueri gaudentes Praha
Pueri gaudentes (Radostní chlapci) jsou jedním z mála českých chlapeckých sborů. Za svou třicetiletou historii Pueri gaudentes navštívili celou řadu měst v Česku, Itálii, Rakousku, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Řecku, Španělsku, Polsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku, třikrát podnikli turné po Japonsku a získali vysoká ocenění na prestižních festivalech v belgickém Neerpeltu, německém Lindenholzhausenu, italské Gorizii ad. Se sborem pracuje sbormistrovský tandem Libor Sládek a Jan Kyjovský. Uměleckou ředitelkou sboru je jeho zakladatelka Zdena Součková.
ONDRÁŠEK novojičínský sbor ZUŠ
Od roku 1992 sbor pracuje pod taktovkou Josefa Zajíčka, kterému se podařilo posunout prestiž sboru na mezinárodní úroveň. Sbor je držitelem nejvyšších ocenění z prestižních sborových festivalů (Arezzo, Montreux, Llangollen, Neerpelt, Varna, Guangzhou, Cork, Washington, Valletta, Tampere, Talin, Riga, Tokio…).
ARIETTA Mohelnice
Dětský pěvecký sbor Arietta vznikl v roce 1990 na Základní umělecké škole v Mohelnici, kde působil více než 30 let. Od září 2021 začal pracovat na Základní škole Mlýnská 1 v Mohelnici. V současné době sbor navštěvuje 35 dětí z Mohelnice a okolí ve věku 8 – 15 let. Repertoár sboru je velmi pestrý, tvoří ho skladby sborových klasiků, písně lidové, ale také písně populárního a muzikálového charakteru.
MOTÝLI Šumperk
Sbor reprezentuje město Šumperk a Českou republiku doma i v zahraničí již od roku 1962. Zakladatel sboru Alois Motýl svou vizi hudebního a pěveckého vzdělávání dětí ve vlídném prostředí předal nejprve svému synovi Tomáši Motýlovi a následně i bývalé člence sboru a nynější sbormistryni Heleně Stojaníkové. Okolo dvou set dětí ve věku pět až osmnáct let vyrůstá v pěti samostatných odděleních. Koncertní těleso „Motýli Šumperk“ utvářejí ti nejzkušenější zpěváci a zpěvačky. Repertoár sboru zahrnuje hudbu duchovní i světskou z uplynulých deseti století s velkým důrazem na českou sborovou tvorbu 20. století, sbor také s oblibou provádí díla současných autorů. Podporu pro svou práci nacházejí Motýli Šumperk ve svém zřizovateli Středisku volného času Doris Šumperk a spolku Kruh přátel Šumperského dětského sboru.
JITŘENKA České Budějovice
Dětský pěvecký sbor Jitřenka tak, jak ho známe v dnešní podobě, se utvořil z původně folklorního souboru v roce 1966. Zpívá v něm cca 170 dětí v čtyřech odděleních. Dva soubory jsou přípravné: Modřinky (5-8 let), Hvězdičky (8-10 let), dále mládežnický sbor Puallae Budviciense, v němž účinkují dívky od 15 do 19ti let. Repertoár sboru sahá od skladeb renesance a baroka až po skladby současných autorů.
Kde se bude zpívat
Olomouc zpívá se uskuteční jako přehlídka vybraných pěveckých sborů, které se představí na tradičních koncertech v koncertních sálech, chrámech, u olomouckých kašen a jejich zpěv oživí historické centrum města.