Workshop Jana Míška / Centrum pohybu / 20. 5. 2022