Dětský pěvecký sbor žáků 6. – 9. tříd Základní školy Stupkovy Olomouc

Historie pěveckého sdružení sahá až k 60. letům minulého století. Zásluhou olomouckého rodáka, prof. Ladislava Daniela, vzniká na tř. Svornosti Základní škola s rozšířenu výukou hudební výchovy. Kromě úzké spolupráce se ZUŠ Iši Krejčího nabízí všestranný rozvoj hudebních schopností v rámci práce v pěveckém sboru Concordia, který dlouhá léta vede Věra Číhalová. V roce 2005 byla škola rozhodnutím města zrušena a část tříd přemístěna do ZŠ Stupkovy. I v nových podmínkách se podařilo učitelům hudební výchovy vytvořit pěvecké sbory dětí od nejmenších po deváťáky.

Sbor žáků 6. – 9. tříd vede Blanka Homolová spolu s Jiřím Kvapilem. Před rodiči a veřejností vystupují dvakrát ročně, na Vánočním koncertě v Husově sboru a Jarním koncertě v Redutě.

Sdílet sbor
Informace o sboru
  • Sbormistr

    Blanka Homolová, Jiří Kvapil

  • Město

    Olomouc

  • Rok založení

    1960