JITRO Hradec Králové

Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil  na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v  Xiamen (Čína, 2006, tři zlaté medaile), v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010), v Pardubicích (2015), v Žilině (2017), v Sydney (2018).

Od roku 1990 sbor uskutečnil patnáct turné po Spojených státech amerických (New York, Houston, Boston, Dallas, Madison, Indianapolis, Cincinnati, Nashville, Washington, St. Louis, Kansas City, Milwaukee atd. ), osm po Japonsku  (1993, 2001, 2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019), dvě v Číně a v roce 2018 v Austrálii.

Jitro pravidelně spolupracuje s rozhlasem, televizí, vydává gramofonové desky, CD disky a kazety. Repertoár zahrnuje díla vokální polyfonie, oratorní tituly, spirituál, úpravy lidových písní i soudobou tvorbu.

Jitro je složitý komplex přibližně 350 dětí mezi 5 až 19 lety navštěvujících několik oddělení. Přípravná oddělení se jmenují Broučci, Světlušky, Skřivánek A, Skřivánek B a Vlčí máky. Posledním stupněm před vstupem do hlavního sboru se pro děti stává Jitříčko, ve kterém zažívají zkoušky s hlavním pěveckým sborem. Dalšími sbormistry, kteří v Jitru působí (v přípravných odděleních) jsou Lucie Fárová, Lukáš Mekiňa a Květoslava Skopalová. Hlavním korepetitorem Jitra je klavírista Michal Chrobák. Kromě zpěvu a hlasové výchovy se děti od nejútlejšího věku věnují hudební teorii, intonaci a hře na zobcovou flétnu. Pěvecký sbor má své sídlo ve „zpívajícím domečku“ v Gayerových kasárnách.

Sdílet sbor
Informace o sboru
  • Sbormistr

    Jiří Skopal

  • Město

    Hradec Králové

  • Rok založení

    1973