Sbory

ARIETTA Mohelnice
Dětský pěvecký sbor Arietta vznikl v roce 1990 na Základní umělecké škole v Mohelnici, kde působil více než 30 let. Od září 2021 začal pracovat na Základní škole Mlýnská 1 v Mohelnici. V současné době sbor navštěvuje 35 dětí z Mohelnice a okolí ve věku 8 – 15 let. Repertoár sboru je velmi pestrý, tvoří ho skladby sborových klasiků, písně lidové, ale také písně populárního a muzikálového charakteru.
BEL CANTO Olomouc
Komorní pěvecký sbor Bel canto je aktivním hudebním tělesem od roku 2018, kdy vznikl z podnětu starších zpěváků dětského pěveckého sboru Campanella Olomouc a jejích bývalých členů. Za tři roky své existence se Bel canto představilo na řadě koncertů v Olomouci a v Olomouckém kraji, k zahraničním pobytům sboru můžeme zařadit úspěšnou účast na Horehronských slavnostech v Brezne v roce 2019. Repertoár sboru je pestrý a najdeme v něm skladby pro komorní sbory od období středověku přes renesanci až ke klasicismu, podstatnou část tvoří lidové písně z celého světa a jejich úpravy. K nácviku skladeb se schází zpěváci sboru jedenkrát týdně.
BERUNKY Olomouc
V pěveckém sboru Berunky zpívají žáci prvních a druhých tříd. Jsou to pokročilejší zpěváci, kteří se na práci dokáží již dobře soustředit. Velká část dětí přichází z oddělení Broučků předškoláků, odkud mají vštípeny základní pěvecké dovednosti. Vítáme však také nové zpěváky, kteří přinášejí do sboru nové nadšení. U Berunek jsou rozvíjeny také rytmické, intonační a pohybové dovednosti. Začínající školáci zpívají veselé a zábavné písničky, které dokáží vždy navodit příjemnou náladu. Berunky také získávají první znalosti z hudební teorie a seznamují se se základy intonace.
BONIFANTES Pardubice
Chlapecký sbor BONIFANTES je velmi činorodým tělesem. Koncertování je hlavní pracovní náplní a rok od roku se rozrůstá. V současné době Bonifanti absolvují kolem stovky koncertů ročně v České republice i v zahraničí. Pravidelnou součásti sborového života jsou i koncertní turné.
BROUČCI Olomouc
V oddělení Broučků zpívají nejmenší zpěváčci – děti ve věku od 3 do 6 let. Skupina padesáti až šedesáti dětí se schází jednou týdně. Společně se učí nové písničky nebo si opakují písně, které už umí od rodičů nebo z mateřské školy. Hodiny jsou zábavné, plná povídání, pohádek, obrázků, a samozřejmě zpívání. Kromě zpěvu trénují Broučci také rytmus a někdy si i společně zatancují. Pokroky dětí jsou vidět na veřejných koncertech, které pořádá ZUŠ CAMPANELLA ve spolupráci se Spolkem rodičů a přátel školy třikrát až čtyřikrát do roka. Díky chuti do zpívání a roztomilosti malých zpěváků se tak daří předávat radost z hudby všem přítomným.
CAMPANELLA Olomouc
Pěvecký sbor CAMPANELLA vznikl v roce 1967. Za dobu své existence sbor provedl více než dva tisíce koncertních vystoupení na bezmála 200 koncertních zájezdech do 41 zemí Evropy, Asie, Afriky a Ameriky. Sbor je posledních deset let součástí Základní umělecké školy CAMPANELLA Olomouc.
Dětský pěvecký sbor Radost Praha
Dětský pěvecký sbor Radost Praha byl založen v roce 1961 sbormistrem Vladislavem Součkem, od roku 1994 působí v Základní umělecké škole v Šimáčkově ulici v Praze 7. Jeho repertoár zahrnuje všechna slohová období a různé hudební žánry.
Dětský pěvecký sbor žáků 6. – 9. tříd Základní školy Stupkovy Olomouc
Historie pěveckého sdružení sahá až k 60. letům minulého století. Zásluhou olomouckého rodáka, prof. Ladislava Daniela, vzniká na tř. Svornosti Základní škola s rozšířenu výukou hudební výchovy. Kromě úzké spolupráce se ZUŠ Iši Krejčího nabízí všestranný rozvoj hudebních schopností v rámci práce v pěveckém sboru Concordia, který dlouhá léta vede Věra Číhalová. V roce 2005 byla škola rozhodnutím města zrušena a část tříd přemístěna do ZŠ Stupkovy. I v nových podmínkách se podařilo učitelům hudební výchovy vytvořit pěvecké sbory dětí od nejmenších po deváťáky.
JITŘENKA České Budějovice
Dětský pěvecký sbor Jitřenka tak, jak ho známe v dnešní podobě, se utvořil z původně folklorního souboru v roce 1966. Zpívá v něm cca 170 dětí v čtyřech odděleních. Dva soubory jsou přípravné: Modřinky (5-8 let), Hvězdičky (8-10 let), dále mládežnický sbor Puallae Budviciense, v němž účinkují dívky od 15 do 19ti let. Repertoár sboru sahá od skladeb renesance a baroka až po skladby současných autorů.
JITRO Hradec Králové
Královéhradecký dětský sbor Jitro založil v roce 1973 Josef Vrátil. Od roku 1977 stojí v jeho čele umělecký vedoucí a sbormistr Jiří Skopal, který se svým sborem již v roce 1979 zvítězil  na národní soutěži dětských sborů v Olomouci (Zlatá palma) a úspěch zopakoval o rok později (Zlatý vavřín). Od 80. let Jitro pravidelně uskutečňuje turné v mnoha evropských státech (Belgie, Dánsko, Francie, Itálie, Lichtenštejnsko, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Velká Británie) a je účastníkem mezinárodních soutěží, na kterých získalo celou řadu významných ocenění. Mezi největší úspěchy patří vítězství v Llangollenu (Wales, 1988), v Nantes (Francie, 1989), v Leccu (Itálie, 1990), v Neerpeltu (Belgie, 1996), v Olomouci (2003), v  Xiamen (Čína, 2006, tři zlaté medaile), v Pardubicích (2009), v Leccu (Itálie 2010), v Pardubicích (2015), v Žilině (2017), v Sydney (2018).
Komorní sbor Cantabile Hranice
Komorní sbor Cantabile vznikl v září 2015. Tvoří jej bývalí členové Dětského pěveckého sboru Cantabile, dnes již studenti středních a vysokých škol, kterým hudba přirostla k srdci. Během své krátké existence se zúčastnil soutěží v Česku i v zahraničí, odkud si mimo jiné přivezl ocenění za nejradostnější vystoupení.
MLADŠÍ CAMPANELLA Olomouc
Pěvecký sbor Mladší Campanella navštěvují zpěváci ve věku 8 až 11 let. Mladší Campanella pravidelně vystupuje na podzimních, vánočních a jarních koncertech Campanelly, účastní se různých přehlídek a soutěží dětských pěveckých sborů, a také tradičního letního pěveckého soustředění. Od roku 2015 Mladší Campanella každoročně vítězí v Krajské přehlídce dětských pěveckých sborů v Uničově. Sbor také spolupracuje s Moravskou filharmonií Olomouc, kde pravidelně účinkuje na výchovných koncertech pro žáky olomouckých základních škol.
MOTÝLI Šumperk
Sbor reprezentuje město Šumperk a Českou republiku doma i v zahraničí již od roku 1962. Zakladatel sboru Alois Motýl svou vizi hudebního a pěveckého vzdělávání dětí ve vlídném prostředí předal nejprve svému synovi Tomáši Motýlovi a následně i bývalé člence sboru a nynější sbormistryni Heleně Stojaníkové. Okolo dvou set dětí ve věku pět až osmnáct let vyrůstá v pěti samostatných odděleních. Koncertní těleso „Motýli Šumperk“ utvářejí ti nejzkušenější zpěváci a zpěvačky. Repertoár sboru zahrnuje hudbu duchovní i světskou z uplynulých deseti století s velkým důrazem na českou sborovou tvorbu 20. století, sbor také s oblibou provádí díla současných autorů. Podporu pro svou práci nacházejí Motýli Šumperk ve svém zřizovateli Středisku volného času Doris Šumperk a spolku Kruh přátel Šumperského dětského sboru.
Music BoDo Olomouc
Dětský pěvecký sbor Music BoDo - starší a mladší oddělení patří pod pěvecké sbory BoDo centra Olomouc. Děti zpívají písně lidové, úpravy populárních skladeb i staré muziky. Pravidelně vystupují na letním a zimním koncertě v olomoucké Redutě, na tradiční akci Česko zpívá koledy na Horním náměstí, účastní se soutěží ve Vsetíně, v Uničově, v Novém Jičíně. V současné době hostují někteří členové sboru v Moravském divadle Olomouc v představení Nabucco.
ONDRÁŠEK novojičínský sbor ZUŠ
Od roku 1992 sbor pracuje pod taktovkou Josefa Zajíčka, kterému se podařilo posunout prestiž sboru na mezinárodní úroveň. Sbor je držitelem nejvyšších ocenění z prestižních sborových festivalů (Arezzo, Montreux, Llangollen, Neerpelt, Varna, Guangzhou, Cork, Washington, Valletta, Tampere, Talin, Riga, Tokio…).
PERMONÍK Karviná
Permoník Choir Karviná působí při Základní umělecké škole Bedřicha Smetany v Karviné a Středisku volného času Juventus. Tvoří jej 7 sborů – 230 zpěváků a zpěvaček ve věku přibližně od 5 do 65 let. Sbor vznikl v roce 1966, jeho zakladateli jsou Eva a Ivan Šeinerovi.  Dramaturgii sboru ovlivňují přední čeští i zahraniční skladatelé, kteří mu své skladby nezřídka svěřují k premiérovému provedení. Na české scéně sbor úzce spolupracuje nebo spolupracoval s Milanem Báchorkem, Iljou Hurníkem, Janem Jiráskem, Ivanou Loudovou, Otmarem Máchou, Irenou Szurmanovou či Janem Vičarem. Ze zahraničních autorů jmenujme Igora Vitaljeviče Katajeva (Rusko), Ofera Ben-Amotse (USA), Dr. Alec Schumacker z Hawai Pacific University a japonského skladatele Naoto Aizawu (Japonsko).
PUELLAE CANTANTES Litoměřice
Dívčí sbor Puellae cantantes byl založen roku 1970 při Základní škole B. Němcové v Litoměřicích. Od poloviny 90. let pracuje jako výběrový dívčí sbor, ve kterém zpívají dívky z různých škol v Litoměřicích a okolí. Sbor se pravidelně účastní domácích i mezinárodních soutěží a festivalů.
Pueri gaudentes Praha
Pueri gaudentes (Radostní chlapci) jsou jedním z mála českých chlapeckých sborů. Za svou třicetiletou historii Pueri gaudentes navštívili celou řadu měst v Česku, Itálii, Rakousku, Francii, Německu, Belgii, Nizozemí, Švédsku, Norsku, Řecku, Španělsku, Polsku, Finsku, Estonsku, Lotyšsku, třikrát podnikli turné po Japonsku a získali vysoká ocenění na prestižních festivalech v belgickém Neerpeltu, německém Lindenholzhausenu, italské Gorizii ad. Se sborem pracuje sbormistrovský tandem Libor Sládek a Jan Kyjovský. Uměleckou ředitelkou sboru je jeho zakladatelka Zdena Součková.
VOCANTES Přerov
Repertoár sboru je velmi rozmanitý. Sbor zpívá jak díla z kořenů lidové hudby, známá i méně známá díla skladatelů renesanční, barokní a neoklasicistní tvorby, soudobých skladatelů, dále pak úpravy populárních písní, gospel i jazz.